• Jak czytać etykietę opon ?

Uwaga:

Faktyczne oszczędności paliwa oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w znacznym stopniu zależą od zachowania kierowców, a zwłaszcza od następujących czynników:

 1. ekologicznego prowadzenia pojazdu, które może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa,
 2. ciśnienia w oponach, które powinno być regularnie sprawdzane w celu zapewnienia lepszej optymalnej na mokrej nawierzchni i optymalnej efektywności paliwowej,
 3. ścisłego przestrzegania bezpiecznej odległości między pojazdami.
.................................................................
etykieta-1-(1).png
 

Jak czytać etykietę opon ?

 1. Kod QR.
 2. Nazwa lub znak towarowy dostawcy.
 3. Identyfikator typu opony.
 4. Oznaczenie rozmiaru opony, indeks nośności i symbol indeksu prędkości.
 5. Klasa opony: tj. C1, C2 lub C3.
 6. Piktogram efektywności paliwowej, skala i klasa efektywności.
  Zależy od oporów toczenia, które wpływają na zużycie paliwa i emisję spalin.
  A - najbardziej efektywna opona, o najmniejszych oporach toczenia, pozwoli zaoszczędzić paliwo, najniższa emisja spalin.
  E - najmniej efektywna opona, o największych oporach toczenia, zużyje najwięcej paliwa, najwyższa emisja spalin.
 7. Piktogram przyczepności na mokrej nawierzchni, skala i klasa przyczepności na mokrej nawierzchni.
  Informuje o zdolności utrzymania przyczepności na mokrej nawierzchni.
  A - najbezpieczniejsza opona, najkrótsza droga hamowania.
  E - najgorsza przyczepność opony, najdłuższa droga hamowania.
 8. Piktogram zewnętrznego hałasu toczenia, wartość (wyrażona w dB i zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej) oraz klasa.
  Określa hałas generowany przez opony przejeżdżającego samochodu. Poziom hałasu mierzony jest w decybelach (dB) oraz przedstawiony za pomocą trzystopniowej skali.
  A- najcichsza opona.
  C - najgłośniejsza opona.
  Dodatkowo podawana jest także wysokość hałasu w dB.
 9. Piktogram przyczepności na śniegu.
 10. Piktogram przyczepności na lodzie.
 11. Numer seryjny niniejszego rozporządzenia: "2020/740"

Różnice pomiędzy starymi (1222/2009), a nowymi (2020/740) etykietami:

 1. Klasy od A do C nie uległy zmianie.
 2. Do klasy D przesunięto poprzednio obowiązujące wartości z klasy E, zaś klasa E uwzględnia teraz wartości z poprzednich klas F i G.
  W ten sposób zmniejszono liczbę z siedmiu do pięciu, czyniąc klasyfikację bardziej przejrzystą.
 3. Poprzednie znaki klas hałasu – ), )), ))) – noszą oznaczenia alfabetyczne, odpowiednio A, B i C.

roznice-1-.png